Ledarskap som rockar

STOCKHOLM Stå bredbent. Kör din grej och tro på det. Ungefär så kan man sammanfatta utgångspunkten för Heavy Metal Management. Möjligen ligger det en grabbig underton i denna utgångspunkt. Men Hans-Olov…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet