Fiktion och verklighet

Fiktion och verklighet

Att skriva biografiskt – Efter att ha jobbat som journalist och copywriter i många år fick Helen Stommel Olsson en ny utmaning i knät. Ville hon skriva en bok om en…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet