De laborerar för framtidens bibliotek

Bibliotek 10 i Helsingfors    FOTO Helsingfors stadsbibliotek HELSINGFORS Förväntningarna på det framtida biblioteket i Helsingfors är stora. Just nu är man inne i fas två i den arkitekttävling som…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet