Richardsgatans  bibliotek

Richardsgatans bibliotek

Richardsgatans bibliotek är Nordens första byggnad som ritades och uppfördes för att vara ett folkbibliotek. Året var 1881 och ända fram till år 1986 var Richardsgatans bibliotek Helsingfors huvudbibliotek. Med…

Likt en allmän park

Likt en allmän park

När Bibliotek 10 slog upp portarna för tolv år sedan var intresset från omvärlden stort. Med sin unika atmosfär och tydliga användarprofil väcker det fortfarande stor nyfikenhet. Det känns trångt på…

Lekfull  Läsutmaning

Lekfull Läsutmaning

Läslusten är i fokus när Helmetbiblioteken varje år utmanar läsaren till 50 olika sätt att välja ny litteratur. Förhoppningen är att listan ska ge läsaren nya infallsvinklar som engagerar och överraskar….

Heltäckande  stadsbibliotek

Heltäckande stadsbibliotek

Helsingfors stadsbibliotek är ett bibliotekssystem bestående av 37 bibliotek och över 1,6 miljoner böcker. Det är det största allmänna biblioteket i Finland där huvudbiblioteket finns i stadsdelen Böle cirka fem kilometer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet