Samarbete på danska rivieran

DANMARK Danska Hornbaek är en typisk sommarort som mer än fördubblar sina invånare under sommarhalvåret. Ortens lilla bibliotek har i mer än tjugo år också fungerat som turistinformation och har ett…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet