Läsning möter BK Häcken

GÖTEBORG Att hitta tid för läsning kan vara en utmaning. Ibland kan det också behövas lite inspiration för att den där läslusten ska trigga en till att faktiskt svänga förbi…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet