IFLA – riktlinjer för biblioteksverksamhet barn 0-18 år

IFLA – riktlinjer för biblioteksverksamhet barn 0-18 år

Libraries for Children and Young Adults Section inom IFLA har sedan länge riktlinjer för arbete med barn och unga på bibliotek. En uppdatering har resulterat i att tidigare riktlinjer för…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet