Mellan ikon och funktion

Seattle Public library   FOTO Måns Larsson GÖTEBORG Arkitekturen har en betydande del i formandet av vårt offentliga rum. Skapandet av byggnader rör sig något förenklat på en skala mellan…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet