Förlegad skärmtidsdebatt

UMEÅ Tjugo år efter att internet blev ett allmänt begrepp i Sverige är vårt förhållningssätt fortfarande ambivalent, och skärmtidsdebatten när det gäller barn och internet är fortfarande en het och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet