Ny satsning på bibliotek i Västsverige

VÄSTSVERIGE Nu utvecklar Bibliotek i Väst sitt samarbete och lanserar en ny gemensam webbplats som bland annat erbjuder besökaren ett samlat och större utbud. – I Stenungsund innebär det till exempel…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet