Publicering och inkludering

STOCKHOLM Det handlade om vikten av att göra tillgången till information och litteratur enklare för alla när Svenska Daisy-konsortiet i veckan arrangerade sin  fjärde konferens i Stockholm. Legimus, EPUB 3.0,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet