Våga satsa på barn och unga

Våga satsa på barn och unga

Det kan vara livsomvälvande för ett barn att möta intressanta vuxna som behandlar dem med respekt. Katti Hoflin, Opsis barnkultur, 2010:2 Under hela min uppväxt flyttade jag mycket. Året när…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet