Lusten till läsning

Lusten till läsning

Vad händer när vi läser? Vi slår upp en bok och följer de svarta tecknen på boksidan. Människor, tankar och platser framträder. Tidsliga och rumsliga motsättningar övervinns och rum efter…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet