Bibliotekens ansvar

Bibliotekens ansvar

Det är lätt att vara frustrerad över allt nytt man ska kunna. Och visst måste alla bran- scher tänka nytt, men se det istället som en gyllene chans att utveckla…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet