Programverksamhetens betydelse

Programverksamhetens betydelse

Text: Niclas Lindberg, Bibliotekschef/Stadsbibliotekarie, Västerås stadsbibliotek, Foto: Per Groth Programverksamheten är en omistlig del av folkbibliotekets verksamhet. Den blir allt viktigare – och enskilda program blir oftare ifrågasatta. Folkbiblioteken behöver än mer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet