Rätten till sitt liv

Rätten till sitt liv

Kulturrådet beslutade 2010 att inrätta en nationell läsambassadör med syfte att ge litteraturen och läsfrämjande ett ansikte utåt. Den femte läsambassadören, Bagir Kwiek, har under 2020–2021 haft fokus på minoriteten…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet