Att ändras med världen

Att ändras med världen

Att problematisera digitaliseringen, generalisera och formulera strategier är i dag förväntat. Har du ingen strategi utmålas du som hotad och efter. IT-chefen har ersatts av CIO som ersatts av CDO….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet