Internationella författarscener

SVERIGE Med Stockholm som förebild finns det numera en internationell författarscen i flera av våra nordiska storstäder. Göteborg är den senaste i raden där ambitionen är att skapa en scen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet