Ny avhandling om elevers informationskompetens

BORÅS En ny avhandling från BHS visar att elever ställs inför motstridiga krav när det gäller att utveckla sin informationskompetens. Å enda sidan förväntas de vara självständiga i sitt sökande…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet