Hallå där…it-minister Anna-Karin Hatt (C)

Varför är det viktigt med en digital agenda? – Den digitala agendan mobiliserar hela Sverige! Strategin är en plattform för hela regeringens arbete runt digitalisering, men också ett fundament för…

Ny avhandling om elevers informationskompetens

BORÅS En ny avhandling från BHS visar att elever ställs inför motstridiga krav när det gäller att utveckla sin informationskompetens. Å enda sidan förväntas de vara självständiga i sitt sökande…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet