Mellan professionalitet och amatörism

Mellan professionalitet och amatörism

Jag vet – rubriken kan provocera. I slutet av den här texten framstår den förhoppningsvis som både begriplig och motiverad. Som anställd vid ett lärosäte som erbjuder utbildningar i biblioteks-…

Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarierna är ofta de som kompetensutvecklar sig mest i kåren. Men många upplever att deras kunskap inte alltid lyfts upp på en strategisk nivå. – Ofta ser ledningen det som…

Trender och tendenser på barnbibliotek

Trender och tendenser på barnbibliotek

När Västra Götalandsregionen i början av maj arrangerade en konferens kring barn och unga, bad de Jenny Lindberg på Bibliotekshögskolan i Borås om en trendspaning kring aktuell forskning och verksamhet…

Boken kommer, en osynlig trotjänare

Boken kommer, en osynlig trotjänare

I sextiofem år har Boken kommer funnits i Sverige och sett till att den som inte kan ta sig till biblioteket ändå kan få sina böcker. Nu trycks snart rapporten som…

Om att bli bibliotekarie

Årets andra Forskning & Fika på Kultur i Väst besöktes av forskare Jenny Lindberg från BHS som pratade om informationssökning som en del av bibliotekariens nya yrkesidentitet. Ett 15-tal intresserade…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet