Dedikerat det fria ordet

Dedikerat det fria ordet

På Dawit Isaak-biblioteket i Malmö finns böcker av författare från hela världen som utsatts för förtryck och censur. En unik samling på kanske världens första yttrandefrihetsbibliotek. Jag befinner mig några…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet