Profilen – Språkläraren  som blev  författare

Profilen – Språkläraren som blev författare

I Jessica Schiefauers föräldrahem var det helt okej att som barn och ungdom testa sig fram. Det var helt okej att utvecklas som människa, att få känna sig för i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet