Så tråkigt får jag aldrig

STOCKHOLM Under torsdagen arrangerade Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Centrum för lättläst tillsammans en konferens om läsutveckling, läslust och stödjande tekniker. Ett hundratal bibliotekarier, skolbibliotekarier och lärare hade sökt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet