De bygger vägar in i framtiden – Skolbibliotek 2011

STOCKHOLM Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs. Inte minst när det gäller att hantera dagens behov av källkritik och främja språk- och läsutveckling. Men det krävs ett fungerande samarbete mellan…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet