Likt en allmän park

Likt en allmän park

När Bibliotek 10 slog upp portarna för tolv år sedan var intresset från omvärlden stort. Med sin unika atmosfär och tydliga användarprofil väcker det fortfarande stor nyfikenhet. Det känns trångt på…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet