Härligt häng på strandbibblan

Härligt häng på strandbibblan

Avkoppling och semester hänger ihop. Det gör även hängmattor och läsning. Biblioteket i Karlsborg, en pärla vid Vätterns västra strand, erbjuder stadens invånare och besökare båda delarna. – Läget kan…

Arbetet på golvet går före planen

KARLSBORG Verkligheten i många kommuner är att det sällan finns tid till reflexion eller för att dra sig undan och smida en plan. Karlsborg är en av tio kommuner utan en antagen biblioteksplan. Men arbetet på biblioteket är långt ifrån planlöst. Här råder full verkstad. Samtidigt efterlyser man ett tydligare regionalt stöd för det pågående planarbetet.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet