Heltäckande  stadsbibliotek

Heltäckande stadsbibliotek

Helsingfors stadsbibliotek är ett bibliotekssystem bestående av 37 bibliotek och över 1,6 miljoner böcker. Det är det största allmänna biblioteket i Finland där huvudbiblioteket finns i stadsdelen Böle cirka fem kilometer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet