Allt syns inte i statistiken

Allt syns inte i statistiken

Programverksamheterna på svenska bibliotek har ökat. Framför allt satsas det på läsfrämjande, på barn och unga och på IT-kurser. Sveriges nationella biblioteksstatistik, som är unik i världen, visar med all…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet