Gör plats för kultur – samarbete för moderna kulturarenor i Sjuhärad

MARK – Vi skulle kunna… – Här kan vi… – Vet du vad vi skulle kunna göra? På Kinna bibliotek haglar idéerna när bibliotekschefen Gunvor Alexandersson och kulturutvecklaren Carola Melo…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet