Jubileumskonferens

STOCKHOLM I år fyller Svenska Daisykonsortiet tio år och det uppmärksammades i veckan med en tvådagarskonferens i Stockholm. Rubriken var Tillgängligt! Tillgång till information som en fundamental rättighet. Det var…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet