Dokk1

AARHUS Aarhus i Danmark bygger nytt folkbibliotek där arbetsnamnet i många år har varit Multimediehuset. Ett hus som genom en öppen namntävling nu har fått sitt namn: Dokk1. – Det…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet