Antirasistiska kollektivet på Krut

Antirasistiska kollektivet på Krut

Med fokus på antirasism hade femton ungdomar i somras praktik på Malmö stadsbibliotek och Krut, platsen för unga. Inom ramen för projektet KOLL – antirasistiska kollektivet, fick de under fyra…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet