Kreativiteten tar plats på biblioteket i Nossebro.

NOSSEBRO Att kasta upp bollen i luften och se hur den landar kan ibland vara nyckeln till bra verksamhetsutveckling. I Nossebro utmanar personalen bibliotekets fysiska rum genom att bjuda in…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet