Digitaliserat kulturarv och kaffe

GÖTEBORG Eftermiddagarna med Forskning och fika hos Kultur i Väst är tillbaka och säsongens första tillfälle bjöd på muffins, kaffe och en föreläsning av docent Mats Dahlström om digitaliserat kulturarv….

Släpp in användarna i kulturarvsarbetet

GÖTEBORG För vem digitaliserar kulturarvsinstitutionerna och varför? Under den avslutande dagen på konferensen ABM – rätten till kulturarv, kretsade mycket kring användarperspektivet. Annika Nordström från Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i…

Rätten till kulturarv

GÖTEBORG Just nu pågår den årliga ABM-konferensen på Göteborgs Stadsmuseum. Arrangörerna hoppas att årets tema ”Rätten till kulturarv” ska inspirera till nya samarbeten och till nya sätt att arbeta. –…

Bokcirklar och internet

GÖTEBORGBok- och biblioteksmässans första dag 2011 var sig lik från föregående år: Trångt, varmt och full av glada möten och inspirerande föreläsningar. Redan tidigt på morgonen fylldes en av de…

Den regionala biblioteksplanen ett underlag för biblioteksutveckling

GÖTEBORG Efter fyra års arbete har den regionala biblioteksplanen landat. Kultur i Väst lanserar nu en kortversion av biblioteksplanen. Tanken är att den ska vara ett underlag för den fortsatta…

Kort och gott – låna en hörlursrigg

Hörlursriggen är en ny mötesplats, eller en mobil scen, där 40 hörlurar kan göra lyssnarna delaktiga i en gemensam upplevelse. Riggen skapar förutsättningar att kunna lyssna på musik, berättelser och…

Kultur i Väst främjar goda idéer med resursgrupp för arrangörer

GÖTEBORG Biblioteket är en självklar kulturarena för den relativt nybildade arbetsgruppen för utveckling och strategi för arrangörsfrågor inom Kultur i Väst. Genom sitt arbete vill arbetsgruppen vara en resurs som stärker arrangören i sitt jobb och som ser till att goda idéer blir verklighet.

Sociala medier, e-böcker och Olika syn på saken

 VISBY Många hade velat kunna klona sig den andra dagen på Biblioteksdagarna i Visby. De deltagare som inte valt att åka på studiebesök utanför Visby, fick helt enkelt efter två…

I Nationens tjänst

Det hettade till i aulan på Göteborgs stadsbibliotek när Kultur i Väst på tisdagen arrangerade en dag om de nya biblioteksuppdragen och den nya nationella katalogen. Bland annat fanns KB,…


1 2 5 6 7
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet