En dag om forskningscirklar

MALMÖ Kultur Skåne tillsammans med Malmö Högskola och 15 bibliotekarier har under våren utforskat olika former av läsfrämjande verksamhet. I veckan presenterades deras arbete på ett seminarium i Malmö. Sju bibliotek…

Mångspråk på bibliotek

LANDSKRONA Kultur Skåne arrangerade i veckan ett seminarium om mångspråk på bibliotek. Ett 60-tal intresserade hade tagit sig till biblioteket i Landskrona där de fick ta del av en varierad…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet