Kulturkalas på biblioteket

 GÖTEBORG Göteborgs stadsbibliotek passar på att arrangera ett eget kalas samtidigt med Göteborgs stads kulturkalas. Under fem dagar fyller man biblioteket med teman som spel, dans och pyssel. Dessutom en…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet