Efter litteraturutredningen

GÖTEBORG På årets bokmässa i Göteborg lades propositionen Läsa för livet, fram. En proposition som bland annat föreslår nationella mål för litteratur, läsfrämjande arbete och en nationell lösning av e-boksfrågan….

Ny bibliotekslag

STOCKHOLM Kulturdepartementet lämnar idag in förslaget på ny bibliotekslag. Bland annat lyfter man bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Men betonar…

Kort och gott – Nysatsning på kulturen

Kulturdepartementet har under våren lanserat Kulturbryggan, en försöksverksamhet som under två år ska satsa upp till 50 miljoner på nyskapande idéer inom kulturområdet. Kulturbryggan är en uppföljning till stiftelsen Framtidens…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet