Från skeppsvarv till kulturvarv

HELSINGÖR Helsingør hamn upplever just nu en genomgripande förändring. Slutresultatet kommer att bli ett enastående centrum för kultur, kunskap och kreativitet. Fram till år 1983 strömmade arbetarna in genom porten…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet