Ett steg mot en nationell lösning i e-boksfrågan

STOCKHOLM För att låntagare enkelt ska kunna ta del av e-böcker och för att biblioteken ska slippa bygga egna lokala lösningar för e-boksdistribution, är Kungl. bibliotekets nationella katalog Libris en…

Kungliga biblioteket ställer ut det vi tar för givet

STOCKHOLM Vissa saker följer oss genom livet utan att vi reflekterar över det. Vi tar det för givet. A4-arket är ett format och en kemisk sammansättning som dagligen är basen…

Kort och gott – Nya utvecklingsprojekt

Under våren kommer tretton nya utvecklingsprojekt att ta form på bibliotek runt om i landet. Gemensamt för dem alla är att de finansieras av Avdelningen för nationell samverkan vid Kungliga…

Ny riksbibliotekarie

STOCKHOLM I dag blev det offentligt att Gunilla Herdenberg blir ny riksbibliotekarie och chef för Kungliga Biblioteket. – Väldigt roligt och spännande, säger en glad Gunilla Herdenberg när Framsidan ringer…

På gång i Sverige

STOCKHOLM I Sverige är det Internationella biblioteket, IB, och Kungliga biblioteket, KB, som diskuterar om ett eventuellt svenskt, eller skandinaviskt, samarbete med Statsbiblioteket och de digitala tjänsterna BibZoom och Lektier…

Dags att ta täten – En nationell biblioteksstrategi under luppen på Mötesplats

BORÅS Kungliga biblioteket fick under Mötesplats i Borås uppmaningen att ta på sig den gula ledartröjan och gå i täten för arbetet med att formulera en nationell biblioteksstrategi. Bibliotekssverige befinner…

E-boksutredningen klar

STOCKHOLM Idag presenterar Kungliga biblioteket sin e-boksutredning. Pappersboken är fortfarande den idealiska bäraren av skriven text. Det krävs ett par steg över ett antal trösklar innan man kan tala om…

Jakten på pengar fortsätter – KB söker gränslöst samarbete

STOCKHOLM För drygt tre veckor sedan arrangerade Kungliga biblioteket en dag för potentiella bidragsgivare. Det var en invit till både företag och privatpersoner att sponsra ett antal konkreta projekt. Satsningen…

Kort och gott – Bemötande på bibliotek

Bemötande på bibliotek är ett forum för de som är intresserade av bemötandefrågor inom framförallt biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som efter sina utbildningar av handledare i kundanpassat och situationsanpassat…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet