Ny profession på prov

Ny profession på prov

Genom att utöka personalstyrkan och rekrytera fler utrikesfödda medarbetare, hoppas projektet Nyanlända biblioteksguider att biblioteken ska stärka den språkliga kompetensen och bredda sitt kulturella och språkliga utbud av service och…

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

Berättarbaren öppnar för andra slags berättelser

På biblioteket i Kungsbacka har man startat ett unikt projekt, Ordet är ditt. Här samsas berättarworkshops, biblioterapi, podcast och Berättarbaren, en plats dit man kan gå för att lyssna på…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet