Tre frågor – Lena Adelsohn Liljeroth

Hur ser du på kulturens roll i hälsoarbetet? – Kulturen har en viktig roll i hälsoarbetet. Människor mår bra av att dansa, läsa, måla, sjunga i kör, uppleva konserter och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet