Kort och gott – låna en hörlursrigg

Hörlursriggen är en ny mötesplats, eller en mobil scen, där 40 hörlurar kan göra lyssnarna delaktiga i en gemensam upplevelse. Riggen skapar förutsättningar att kunna lyssna på musik, berättelser och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet