PROFIL –  Aktivist som vill visa en annan sida annan sida av romerna

PROFIL – Aktivist som vill visa en annan sida annan sida av romerna

Han pratar fem språk, men har varit tystlåten stora delar av sitt liv eftersom han gillar att lyssna. Läsambassadören Bagir Kwiek kallar sig aktivist och är besjälad av att skapa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet