Uppsökande läsambassadörer

Uppsökande läsambassadörer

I Göteborg har under året ett antal personer med olika språkkompetenser utbildats till läsambassadörer. Genom uppsökande insatser ska de bland annat stärka läsfrämjande insatser för barn och familjer i särskilt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet