Läsinspiration i digitala kanaler

Läsinspiration i digitala kanaler

Under pandemin har uppfinningsrikedomen varit stor när det gäller att utveckla nya digitala metoder för läsfrämjande arbete. För Karin Cellton på Värmdö bibliotek blev sociala medier en förlängning av hennes…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet