Hon skapar läslust med The Walking Dead

LUND I en tid när svenska ungdomars läsförståelse minskar har intresset för olika typer av läshandledningar ökat. Inte minst i skolan. Högstadieläraren Melinda Galaczy lyckades hitta nyckeln till läsning för…

Sveriges första boktipsapp för barn

GÖTEBORG Även om det är långt ifrån alla, så har många barn idag en smartphone i fickan. I linje med detta har Barnens bibliotek och Kultur i Väst lanserat Sveriges…

De bygger vägar in i framtiden – Skolbibliotek 2011

STOCKHOLM Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs. Inte minst när det gäller att hantera dagens behov av källkritik och främja språk- och läsutveckling. Men det krävs ett fungerande samarbete mellan…

Kort och gott – Jury ska utse Sveriges första läsambassadör

Kulturrådet tog i februari initiativ till inrättande av en nationell läsambassadör för barn- och ungdomslitteratur. Föregångare finns bland annat i USA och England. Det tvååriga hedersuppdraget ska innehas av en…

Kort och gott – Ökad fokus på litteraturen

I mars tillsatte regeringen en ny kommitté med uppdrag att lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas och att identifiera trender som kan påverka litteraturen i framtiden. Kommittén kommer…


1 2 5 6
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet