Man läser i Finland

Man läser i Finland

Under hösten 2020 drev de finlandssvenska läsambassadörerna i Finland tillsammans med Svenska Yle en kampanj för att inspirera unga pojkar att läsa mer. Kampanjens flaggskepp var en kortflm där tretton…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet