Nu ska alla läsa

GÖTEBORG Just nu finns drygt 200 representanter från skolor, kommuner och bibliotek samlade på den nationella konferensen Alla Läser! i Göteborg. Kulturrådet, Skolverket, Kultur i Väst och Barnkulturåret i Göteborg…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet