Läscentrum som  stimulerar

Läscentrum som stimulerar

Läscentrum är en sakkunnig organisation på läsningens område. I nära samarbete med bibliotek, skolor och andra, arrangerar de författarbesök, driver kampanjer och projekt och sammanställer material och fakta om läsning…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet